شما می‌توانید از طریق فرم زیر درخواست همکاری با  کاشی کیمیاسرام میبد  را برای ما ارسال فرمایید.
 تکمیل بخش هایی که با * مشخص شده اند ضروری می باشد.

توجه : تکمیل شماره ثابت و موبایل هر دو الزامی می باشد .

    مشخصات فروشگاه


    بدین وسیله صحت اطلاعات ارائه شده در این پرسشنامه را می پذیرم و تعهد می نمایم که در صورت نیاز ، مدارک لازم در تایید صحت آنها را ارائه نمایم و مسئولیت ناشی از عدم صحت اظهارات خود را می پذیرم .