چارت سازمانی

سمت نام و نام خانوادگی
رییس هیات مدیره آقای قاســـــم طیبی میبدی
نایب رییس هیات مدیره آقای ناصر مسلمی فیروزآبادی
عضو هیات مدیره آقای محسن کریمی میبــــدی
عضو هیات مدیره آقای حبیب الله سقاچی
چارت سازمانیچارت سازمانی

کارخانه و دفتر میبد: یزد، کیلومتر ۱۴ جاده میبد ، جنب شهرک صنعتی جهان آباد - کدپستی 8965136749
دفتـــر تهران: میدان ونک - خیابان ملاصدرا - بن بست توفیق - پلاک 4- واحد 2- کدپستی 1435874363